• Schuimcement
 

Een schuimcement bestaat uit een mengeling van cement, water en een zeepbel. Door de zeepbellen (lucht) in het mengsel toe te voegen bekomt men een lichte isolatiewaarde.

Chapist schuimcement is vrij vlot te plaatsen vanaf 4 cm dikte en heeft ongeveer een week droogtijd nodig, afhankelijk van de weersomstandigheden natuurlijk.

Onze Chapist schuimcement is kwalitatief beter dan schuimbeton, aangezien de mengeling zuiver met cement gemaakt wordt.

Dit zorgt er voor dat er een iets betere isolatiewaarde optreedt dan bij de gewone zand-cement schuimbeton.

  • Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,09W/mK
  • Soortelijk gewicht: ong 650KG/m³
  • Beloopbaar: 7 dagen na gieten

Toepassingen

  • Uitvullaag onder chapes
  • Uitvullaag onder vloerverwarmingsplaten
  • Opvullen geulen of oude mazouttanks
  • Opvullen randen zwembaden